Hur ska jag prata om prognos och framtid?
Hur möter jag patientens reaktioner på negativa besked?
Hur bemöter jag patient och närståendes oro och frågor?

Är det här frågor som du funderar på kring dina svåra samtal? I så fall är du inte ensam! Bland alla de specialister och ST-läkare som gått samtalskursen De Nödvändiga Samtalen är detta återkommande utmaningar. Så här säger några av deltagarna:

En fantastisk kurs, har redan hunnit applicera det på jobbet med överraskande gott resultat. Vill framföra riktigt stort tack, nog den viktigaste kursen jag gått!”

”Fått bra ramar som man kan falla tillbaka på när man känner att samtalet inte flyter på eller man inte vet vad man ska gå vidare med i svåra situationer.”

”Det är oerhört värdefull träning som borde vara obligatorisk inom läkarkåren för att förbättra mötet med patienten och även minska stress och underlätta arbetsmiljön för läkarna.”

Lärandemål

Att deltagarna skall:

 • bli tryggare i rollen som ledare av svåra samtal
 • ha lärt sig konkreta verktyg för samtal med patienter och närstående om svåra besked, allvarlig information, försämring av sjukdomen, eller när döden närmar sig.
 • ha fått förutsättningar för fortsatt personligt lärande i sin professionella vardag.

Under kursen ges stort utrymme för deltagarna att påverka vilka samtalstyper och situationer de tränar på.

Målgrupp

Läkare som möter patienter med livshotande sjukdom eller som riskerar att drabbas av kritiska förluster, och som är anställda inom Region Stockholm och vårdgivare med avtal med Region Stockholm.

Övriga deltagare är välkomna i mån av plats.

Mer om kursen

De Nödvändiga Samtalen bygger på väl dokumenterade metoder och praktisk samtalsträning med skådespelare som simulerade patienter. En del deltagare är lite spända inför samtalsträningen, vid kursens slut är det träningen många vill ha ännu mer av. Kursen uppfyller SOSFS 2015:8 för hela delmål b1 samt för momentet respektfullt bemötande inom delmål a2 och momentet genomföra brytpunktsamtal inom delmål b5.

Kursledare och skådespelare

Anders Danielsson är kursansvarig och leder utvecklingen av DNS och andra kommunikationskurser inom Palliativt utvecklingscentrum i Lund. Anders är gestaltpsykoterapeut och konsult med inriktning på utbildning och träning i ledarskap och kommunikation i arbetslivet, och arbetar även med handledning individuellt och i grupp.

Anna Wrangsjö är specialist i onkologi och har en grundutbildning i psykoterapi och en specialistutbildning i ACT. Anna har jobbat på bröstmottagningen på onkologen och har även cancerpatienter i patienter och samtalsgrupper med palliativa patienter. Hon jobbar nu främst med cancerrehabilitering av både kurativa och palliativa patienter.

Skådespelare är Jan Halling och Jarinja Thelestam Mark. Båda har varit med i framtagandet av konceptet och har medverkat i flertalet genomförda kurser.

Digitalt förberedelsematerial

Digitalt förberedelsematerial som man får tillgång till ca 2 veckor innan kursstart.

Kostnad

9000 kr exkl moms. Vänligen ange fakturaadress i anmälan. Lunch betalar man själv.

OBS! Arbetar man inom cancervården finansieras kursen av RCC Stockholm Gotland. Ange detta i anmälan i rutan för fakturaadress. Frågor kring detta skickas till fredrik.sandlund@regionstockholm.se

Datum

18–19 april 2024

Plats

Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län, Visionsgatan 22, 1 tr, 171 64 Solna

Så här går kursen till

 • STEG 1

  2 veckor innan kursdatum får du tillgång till ett antal digitala uppgifter som ska göras innan kursdagen.
  Uppgifterna tar upp till en hel dag att genomföra, arbetet kan även delas upp över flera dagar. Du gör uppgifterna när det passar dig bäst!
 • STEG 2

  På kursdagarna ses vi fysiskt och då är det dags för den praktiska samtalsträningen.
  Träningen sker i små grupper med kursledaren samt en skådespelare som simulerar patient eller närstående. Varje deltagare får direkt feedback och vägledning under samtalen.

Boende

Boende ordnar deltagarna själva.

Anmälan

Via anmälningsformuläret nedan, senast 10 april 2024.

Anmälningsformulär

Arbetar inom cancervården?*
Jag önskar PKC:s nyhetsbrev