Utbildning inställd

Den ökade smittspridningen av covid-19 i Region Stockholm leder tyvärr till att en del utbildningar kan komma att ställas in. Utbildningar genomförs så lång det är möjligt online, men ibland är det inte möjligt. Vi följer Folkhälsomyndighetens och Länsstyrelsens rekommendationer.

Utbildningen ges i samarbete med Palliativt Utvecklingscentrum i Lund och Karolinska institutet.

Deltagarna ska efter utbildningen ha:

  • erhållit ökad kunskap om hur känslor påverkar kommunikationen under ett samtal
  • fått en ökad förståelse för hur närvaro påverkar kvaliteten av ett samtal
  • tillägnat sig färdigheter i att använda en struktur för att genomföra samtal.

Datum

OBS: Utbildningstillfället har ställts in.

Utbildningen erbjuds igen 25 april 2022

Plats

Josabethsalen, Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5

Målgrupp

Alla yrkesgrupper som möter patienter med livshotande sjukdom eller som riskerar att drabbas av kritiska förluster, och som är:

  • Anställda inom Region Stockholm och vårdgivare med avtal med Region Stockholm
  • Anställda i samfinansierande kommuner: Danderyd, Ekerö, Haninge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Nykvarn, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholms stad, Sundbybergs stad, Tyresö, Upplands-Bro, Vallentuna, Vaxholm och Österåker
  • Övriga deltagare är välkomna i mån av plats.

Upplägg och arbetssätt

Gruppen består av ca 16 deltagare och leds av två kursledare och två medarbetare från PKC.

Under kursen varvas teoripass, reflektion och viss träning utifrån synsättet att inlärning sker effektivast genom att integrera teoretiska kunskaper med reflektion över egna upplevelser. Teorigenomgångar sker i helgrupp och samtalsträningen i  mindre grupper ledda av kursledare.

Stor vikt läggs vid gemensam och enskild reflektion. Syftet med pedagogiken är att skapa förutsättningar för ett personligt lärande utifrån generella kunskaper om samtalsmetodik och bemötande. Deltagarna förutsätts bidra med egna erfarenheter och exempel från sin kliniska verksamhet. Att skapa ett förtroendefullt klimat i gruppen är därför en viktig del av arbetssättet.

Kursledare och medarbetare från PKC

Anders Danielsson är kursansvarig och leder utvecklingen av De nödvändiga samtalen och andra kommunikationskurser inom Palliativt utvecklingscentrum i Lund. Anders är gestaltpsykoterapeut och konsult med inriktning på utbildning och träning i ledarskap och kommunikation i arbetslivet, och arbetar även med handledning individuellt och i grupp. Han har även flerårig erfarenhet som mentalskötare inom psykiatrin i Stockholm och grundläggande utbildning i KBT och ACT.

Anna Wrangsjö är specialist i onkologi och har en grundutbildning i psykoterapi och en specialistutbildning i ACT. Anna har jobbat på bröstmottagningen på onkologen och har även cancerpatienter i patienter och samtalsgrupper med palliativa patienter. Hon jobbar nu främst med cancerrehabilitering av både kurativa och palliativa patienter. Anna har varit kursledare för De Nödvändiga Samtalen de senaste tre åren.

Ingeli Simmross är specialistsjuksköterska inom onkologi och palliativ vård och arbetar som vårdutvecklingsledare på Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län. Ingeli arbetar också som vårdlärare på Karolinska institutet. Ingeli har lång erfarenhet av palliativ vård, ASIH och akutsjukvård.

Kerstin Witalis är specialistsjuksköterska inom onkologi och arbetar som vårdutvecklingsledare på Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län. Kerstin har lång erfarenhet av palliativ vård, ASIH och kvalitetsarbete inom äldreomsorg.

Kostnad

1500 kr exkl. moms. Vänligen ange fakturaadress i anmälan.