I samarbete med Akademiskt primärvårdscentrum så testkör vi nu under våren utbildningar för den basala hemsjukvården och hemrehab. Inledningsvis planerar vi korta seminarier via Teams med 45 minuter föreläsning och 15 minuter frågor och diskussion. I samband med seminarierna lär vi oss på PKC mer om vilken kunskap som den basala hemsjukvården och hemrehab behöver.

Innehåll

Många personer med obotbar cancersjukdom dör på sjukhus eller i sitt eget hem. Ibland är dödsfallet väntat, ibland mer oväntat.

Vad kan den basala hemsjukvården och hemrehab göra för att patient, närstående och vårdpersonal ska känna sig trygga?

Hur kan man tydliggöra förväntat förlopp för alla inblandade och därmed säkerställa att patienten får göra sin röst hörd?

Vilka patienter är aktuella för ASIH och hur kan ASIH samverka med den basala hemsjukvården och hemrehab?

Datum

21 april 2022 kl. 14.30–15.30

Upplägget är ca 45 minuter föreläsning och ca 15 minuter för frågor och diskussion.

Plats

Digitalt via Microsoft Teams

Föreläsare

  • Eva Grossman, specialist i Palliativ medicin och Allmänmedicin
  • Marie Aastrup, specialist i Palliativt medicin och Onkologi

Målgrupp

All personal som arbetar inom den basala hemsjukvården och hemrehab på uppdrag av Region Stockholm.

Kostnad

Kostnadsfritt

Anmälan

Utbildningstillfället är nu fulltecknat. (2022-04-20)

Hann du inte anmäla dig? Kontakta pkc.slso@regionstockholm.se