Seminariet kommer att ta upp vad som skiljer olika diabetestyper åt och varför det kan vara viktigt i palliativ vård, kort när-var-hur om behandling och behandlingsmål vid diabetes i allmänhet och vid livets slut.

Datum

9 november 2023 kl. 14:30–15:30

Upplägg: 45 minuter föreläsning och 15 minuter frågor och diskussion

Plats

Digitalt via Microsoft Teams

Föreläsare

Eva Hagström Toft, docent, överläkare, Diabetesmottagningen Ersta sjukhus

Målgrupp

Personal som arbetar inom basal hemsjukvård och hemrehabilitering på uppdrag av Region Stockholm

Kostnad

Kostnadsfritt för medarbetare som arbetar på uppdrag av Region Stockholm eller på uppdrag av samfinansierande kommuner.

För övriga är kostnaden 500 kr.

Anmälan

Via formuläret nedan, senast 8 november 2023.

Anmälningsformulär

Arbetar på uppdrag av*
Jag önskar PKC:s nyhetsbrev

Liknande händelser