Den 8 oktober hade vi en uppstart av ett digitalt nätverk för chefer inom kommunal vård och omsorg med inriktning på palliativ vård. Nu vill vi följa upp det mötet och bli ännu mer konkreta med syftet med nätverket.

Den 7 februari kommer fokus ligga på Svenska palliativregistret. Vi gästas av specialistsjuksköterskan och registerhållaren för registret, Maria Andersson.

Maria kommer kort presentera senast nytt om registret men framför allt vara med i en digital workshop där vi vill få veta mer om vad man som chef tycker är svårt och bra med registret. Kanske någon vill lyfta fram goda exempel där registret bidrar till kvalitetsutveckling. Inte minst vill vi veta hur PKC tillsammans med Svenska Palliativregistret kan hjälpa till med utbildning och stöd i framtiden för att ännu bättre använda registret i sin verksamhet.

Anmäl dig redan nu och hjälp oss att sprida kunskap
om nätverket till dina kollegor.

Hoppas vi ses!

Datum

Måndag den 7 februari kl. 13.00–14.30

Plats

Digitalt via Microsoft Teams

Anmälan

Sista anmälningsdatum har nu passerat. (2022-02-07)