Utbildningen tror vi kan passa många, men kanske framför allt dig som i arbetet regelbundet möter människor i existentiell kris.

Utbildningen är framtagen och hålls av Lisa Sand, socionom och medicine doktor. Lisa har lång erfarenhet av arbete i palliativ vård och är författare till en avhandling om existentiella utmaningar och coping. Hon har också tillsammans med Peter Strang skrivit läroboken ”När döden utmanar livet. Om existentiell kris och coping i palliativ vård”.

Under utbildningen varvas teoretiska föreläsningar med tid för reflektion. Reflektionen kommer att ha karaktären av både vårdreflektion och självreflektion.

Exempel på ämnen som kommer att tas upp på föreläsningarna:

  • Den existentiella krisen i palliativ vård
  • Coping, ett skydd mot ångest & uppgivenhet
  • Livskvalitet i närheten av döden
  • Kristeori, en hjälp att förstå egna och andras känslor och reaktioner
  • Att stödja sig själv och andra på bästa möjliga sätt

Lärandemål

Att kunna:

  • Beskriva den palliativa vårdens filosofi och innebörden av centrala begrepp som helhetssyn och livskvalité
  • Känna igen en existentiell kris, beskriva hur denna kan väckas och förstå vad som kan vara stödjande under en sådan kris
  • Känna igen vanliga copingstrategier och förstå copingens funktion
  • Relatera till vikten av personalstöd och beskriva hur ett sådant stöd kan se ut.

Målgrupp

Alla yrkesgrupper som i sitt arbete möter människor i existentiell kris, och som arbetar på uppdrag av Region Stockholm eller på uppdrag av samfinansierande kommuner. Övriga deltagare är välkomna i mån av plats.

Datum

15 november 2022, 8.00–16.30
22 november 2022, 13.00–16.30

Plats

Josabethsalen, Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5

Föreläsare

Lisa Sand, socionom och medicine doktor

Fika och lunch

För- och eftermiddagsfika ingår båda dagarna, och lunch dag 1.

Kostnad

800 kr exkl. moms. Vänligen ange fakturaadress i anmälan.

Anmälan

Via formuläret nedan, senast den 8 november 2022. Om många söker utbildningen förbehåller sig PKC att sprida utbildningsplatserna rättvist mellan olika arbetsplatser och yrkesgrupper.

Anmälningsformulär

Arbetar på uppdrag av*
Jag önskar PKC:s nyhetsbrev