Om att arbeta med palliativ vård, om att stödja sig själv och andra i närheten av döden och om att det till synes enkla kan vara det som är mest stödjande.

Utbildningen tror vi kan passa många, men kanske framför allt dig som i arbetet regelbundet möter människor i existentiell kris.

Under utbildningen varvas teoretiska föreläsningar med tid för reflektion. Reflektionen kommer att ha karaktären av både vårdreflektion och självreflektion.

Exempel på ämnen som kommer att tas upp på föreläsningarna:

 • Den existentiella krisen i palliativ vård
 • Coping, ett skydd mot ångest & uppgivenhet
 • Religion som coping
 • Livskvalitet i närheten av döden
 • Kristeori, en hjälp att förstå egna och andras känslor och reaktioner
 • Att stödja sig själv och andra på bästa möjliga sätt

Datum

 • 22 november 2023 kl. 8.30–16.30
 • 29 november 2023 kl. 13.00–16.30

Plats

Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, Josabethsalen

Lärandemål

Efter genomgången utbildning skall kursdeltagaren kunna:

 • Beskriva den palliativa vårdens filosofi och innebörden av centrala begrepp som helhetssyn och livskvalité
 • Känna igen en existentiell kris, beskriva hur denna kan väckas och förstå vad som kan vara stödjande under en sådan kris
 • Känna igen vanliga copingstrategier och förstå copingens funktion
 • Relatera till vikten av personalstöd och beskriva hur ett sådant stöd kan se ut.

Föreläsare

Utbildningen är framtagen och hålls av Lisa Sand, socionom och medicine doktor. Lisa har lång erfarenhet av arbete i palliativ vård och är författare till en avhandling om existentiella utmaningar och coping.

Hon har också tillsammans med Peter Strang skrivit läroboken ”När döden utmanar livet. Om existentiell kris och coping i palliativ vård”.

Målgrupp

Alla yrkesgrupper som i sitt arbete möter människor i existentiell kris, och som arbetar på uppdrag av Region Stockholm eller på uppdrag av samfinansierande kommuner.

Övriga deltagare är välkomna i mån av plats.

Kostnad

900 kr exkl. moms. Vänligen ange fakturaadress i anmälan.

För- och eftermiddagsfika ingår båda dagarna och lunch dag 1.

Anmälan

Via formuläret nedan, senast den 12 november 2023. Om många söker utbildningen förbehåller sig PKC att sprida utbildningsplatserna rättvist mellan olika arbetsplatser och yrkesgrupper.

Du får en bekräftelse via e-post ca 1 vecka efter anmälan.

Anmälningsformulär

Arbetar på uppdrag av*
Jag önskar PKC:s nyhetsbrev