Utbildningen genomförs via Teams. Under dagen jobbar vi tillsammans med frågor som rör smärta hos äldre med fokus på hur du kan sprida kunskaper och stötta kollegor inom området smärta.

Under utbildningsdagen kommer ni att genomföra och arbeta med webbutbildningen "Smärta hos äldre" som finns på PKC:s hemsida.

Förbered dig gärna genom att bekanta dig med utbildningen innan vi träffas.

Lärandemål

  • Kunna identifiera olika typer av smärta hos äldre och förstå hur dessa kan lindra
  • Kunna omsätta den teoretiska kunskapen i omvårdnadsarbetet
  • Sprida kunskapen till kollegor både i omvårdnadsarbetet och med stöd av webbutbildningen "Smärta hos äldre"

Datum

Torsdag den 12 maj 2022 kl. 08:3016:00

Plats

Digitalt via Microsoft Teams.

Förutsättningar för deltagande:

  • Dator med mikrofon och kamera
  • Stabilt nätverk

Målgrupp

Palliativa ombud som är utbildade av PKC och arbetar i PKC:s  samfinansierande kommuner.

Anmälan

Utbildningstillfället är nu fulltecknat. (2022-03-24)