Tema: Vård i livets slutskede – etik och juridik

Etiska principer och etiska ramar för att utifrån patientens och sjukvårdens perspektiv:

  • Avstå från att inleda livsuppehållande behandling – Avbryta livsuppehållande behandling
  • Läkarassisterat suicid och aktiv dödshjälp
  • Palliativ sedering
  • Livsuppehållande behandling, sjukvårdens lagar och förordningar.

Start med lunchmacka och mingel kl. 12.30

Målgrupp

ST-läkare och specialister i palliativ medicin (även diplomerade läkare) verksamma inom Region Stockholm.

Kursledare

Per Fürst och Maria Ranch Lundin
övergripande studierektorer i palliativ medicin

Föreläsare

  • Ulric Kihlbom, professor i medicinsk etik vid Etikenheten, KI
  • Madhuri Gogieneni, överläkare, Stockholms sjukhem
  • Jurist medverkar under seminariet. Namn ännu ej helt klart.

Datum

16 november 2023, kl. 12:30–16:30

Plats

Rehabsalen på Solnaområdet
Eugeniavägen 27, Norrbacka S2:01

Kostnad

Kostnadsfritt.

Anmälan

Via anmälningsformuläret nedan, senast 15 november 2023.

Anmälningsformulär

Arbetar på uppdrag av*
Jag önskar PKC:s nyhetsbrev

Liknande händelser