Hur är det att leva med malign hjärntumör? Vilka behov har patienterna och deras närstående? Hur ser vårdkedjan ut och hur kan vi förbättra vårt samarbete vid gemensamt vårdansvar?

Välkommen till en eftermiddag, som är en del av projektet Integrerad vård, där vi går igenom grundläggande kunskap om vård och rehabilitering vid malign hjärntumör.

Datum

7 juni 2022, 13:00–16:30

OBS: Utbildningen erbjuds också i digital version, den 1 april 2022.

Plats

Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

Program

  • Utredning, diagnos. prognos och behandling
  • Symtom och rehabilitering
  • Omvårdnad och psykosocialt stöd
  • Hur är det att leva med hjärntumör?
  • Vårdkedjan malign hjärntumör i Stockholm
  • Diskussionsgrupper

Målgrupp

Personal i vård, omsorg och rehabilitering som träffar patienter med hjärntumör, och deras närstående.

Kostnad

Tillfället är kostnadsfritt

Övrigt

För ytterligare information kontakta Alexandra Dovin, alexandra.dovin@regionstockholm.se
Tel: 08-517 75717

Anmälan

Anmäl dig via Cancercentrums hemsida, senast 27 maj 2022.