Nu kan du som arbetar inom Region Stockholm och kommuner i Stockholms län anmäla dig till kursen grundläggande cancervård. Kursen är uppdelad på tre dagar och första kursdagen är den 21 november 2023.

Kursen är ett samarbetsprojekt mellan Akademiskt primärvårdscentrum, Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland och Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län. Dessa verksamheter bidrar gemensamt med resurser och förbereder och genomför kursen tillsammans.

OBS: För kursintyg krävs att du är inloggad på samtliga livesända för- och eftermiddagspass samt att du är aktiv genom att ställa frågor och diskutera med föreläsarna.

Kursinnehåll

Kursen kommer att omfatta hela cancerprocessen med vanliga alarmsymtom och de vanligaste behandlingsmetoderna med biverkningar och komplikationer. Rehabilitering och palliativ vård som en del av cancerprocessen tas också upp med utgångspunkt från en helhetssyn på människan. Kursen berör också hur närstående påverkas när en person drabbas av cancer.

Datum

  • 21 november 2023, kl. 8.00–16.30
  • 28 november 2023, kl. 8.00–16.30
  • 6 december 2023, kl. 8.00–16.30

Plats

Kursen sker via Microsoft Teams. Mer information om deltagandet i Teams får du i god tid innan kursstart.

Målgrupp

Sjuksköterskor, läkare, paramedicinare och undersköterskor inom akutsjukvård, geriatrik, primärvård, basal och avancerad hemsjukvård och specialiserad palliativ vård och vård- och omsorgsboenden.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna:

  • Beskriva cancerepidemiologi d.v.s. utbredning, orsaker och förlopp  
  • Redogöra för vanliga behandlingsmetoder kopplat till olika cancerdiagnoser samt risken för olika biverkningar (både akuta och sena) och hur de kan behandlas och lindras
  • Beskriva hur cancervården är organiserad och hur samverkan kan ske med t.ex. cancerrehabilitering, primärvård, hemsjukvård, ASIH, kommunal vård- och omsorg och den specialiserade palliativa vården.
  • Bedöma patientens behov av vård beroende på sjukdomsskede och särskilja cancerprocessen utifrån en kurativ eller palliativ målsättning

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Om återbud ej lämnas debiteras din arbetsplats
1500 kr. Fakturaadress krävs därför vid anmälan.

Anmälan

Via formuläret nedan, senast 14 november 2023.

Anmälningsformulär

Arbetar på uppdrag av*
Jag önskar PKC:s nyhetsbrev