Vilka behov har hjärntumörpatienten månaderna efter en operation? På vilket sätt kan vi kommunicera och dokumentera för en mer sammanhållen vård? Hur kan vi förbättra vårt samarbete och aktiva överlämningar? Hur gör vi en levande rehabiliteringsplan som följer patienten?

Innehåll

  • Nationella vårdprogram, Min vårdplan och projekt Integrerad vård
    Alexandra Dovin, Processledare hjärntumör, regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland
  • Pre- och postoperativ bedömning, mobilisering och rehabilitering genom återhämtningsfaserna
    Ingrid Berggren, specialistarbetsterapeut och Amanda Emirandetti, fysioterapeut PhD, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
  • Införande av postoperativt träningsschema i Uppsala
    Mona Bäfve, kontaktsjuksköterska och Gunilla Bergström, fysioterapeut, Akademiska sjukhuset, Uppsala
  • Diskussionsgrupper

Datum

Torsdag 2 juni 2022, kl 13.00-16.30

Plats

Digitalt via Teams

Målgrupp

Arbetsterapeuter och fysioterapeuter som möter patienter med hjärntumör och deras närstående

Kostnad

Kostnadsfritt

Övrigt

För mer information kontakta Alexandra Dovin, alexandra.dovin@regionstockholm.se Tel: 08-517 75717

Anmälan

Via denna länk