Hur kan projektet Integrerad vård stödja era verksamheter att arbeta mer integrerat? Hur går vi vidare med att förbättra samarbete vid gemensamt vårdansvar? Vilka möjligheter finns med SIP och Min Vårdplan? Finns förbättringspotential? Hur implementerar vi?

Välkommen till ett tillfälle för chefer, där projektet Integrerad vård presenteras. Tillsammans diskuterar vi verktyg, arbetssätt och samarbete.

Datum

1 april 2022, 09:30–11:30

Plats

Digitalt via Microsoft Teams

Program

  • Projekt Integrerad vård – nuläge och framtid
  • Min Vårdplan och aktiva överlämningar – till vilken nytta för era verksamheter?
  • SIP (Sammanhållen Individuell Plan) – ett verktyg vi kan använda mer?
  • Gruppdiskussion

Målgrupp

Chefer för verksamheter som möter patienter med malign hjärntumör och deras närstående. Chefer inom akutvård, specialistvård, palliativ vård, specialiserad rehabilitering och neuroteam i primärvårdsrehabilitering.

Föreläsare

  • Alexandra Dovin, Processledare Hjärntumör, Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland
  • Ylva Gren, Kurator (Socionom), Karolinska Universitetssjukhuset

Syfte

En sammanhållen vård och rehabilitering för patienter med malign tumör i centrala nervsystemet.

Lärandemål

  • Att öka kunskapen om SIP och Min Vårdplan
  • Att skapa förutsättningar för ökat samarbete vid gemensamt vårdansvar och vårdövergångar

Övrigt

För ytterligare information kontakta Alexandra Dovin, alexandra.dovin@regionstockholm.se
Tel: 08-517 75717

Anmälan

Till anmälan på Cancercentrums hemsida