Seminariet kommer att gå igenom hur immunterapi fungerar, behandlingsrutiner samt biverkningar och hur dessa hanteras. Föreläser gör föreläsare från Tema Cancer, Karolinska Institutet.

Datum

19 oktober 2023, kl. 14:30–15:15

Upplägg: 30 minuter föreläsning och 15 minuter frågor och diskussion

Plats

Digitalt via Microsoft Teams

Föreläsare

Liselott Sahlberg – msn, spec ssk, kontaktsjuksköterska, Tema Cancer, Karolinska sjukhuset

Målgrupp

Personal som arbetar inom den specialiserade palliativa vården på uppdrag av Region Stockholm

Kostnad

Kostnadsfritt för deltagande från Region Stockholm och samfinansierande kommuner.

För övriga är kostnaden 500 kr + moms.

Anmälan

Via formuläret nedan, senast 18 oktober 2023.

Anmälningsformulär

Arbetar på uppdrag av*
Jag önskar PKC:s nyhetsbrev

Liknande händelser