En stor del av patienter använder sig av s.k. komplementär- och alternativmedicin i livets slutskede och majoriteten vill ha en dialog med vården kring detta. Under utbildningsdagen får deltagarna ta del av den senaste forskningen kring de vanligast använda komplementärmedicinska metoderna, kunskap om databaser med vetenskaplig information för att kunna ha en kunskapsbaserad dialog med patienter samt ta del av exempel där evidensbaserade metoder kan inlemmas i palliativ vård.

Datum

29 november 2022, kl. 8.30–16.00

Plats

Ännu ej bestämt. Plats meddelas senare.

Målgrupp

Deltagare som är:

  • Anställda inom Region Stockholm och vårdgivare med avtal med Region Stockholm.
  • Anställda i samfinansierande kommuner: Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Nykvarn, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholms stad, Sundbybergs stad, Södertälje, Tyresö, Upplands-Bro, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker.
  • Övriga deltagare kan delta i mån av plats.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska deltagarna:

  • Kunna beskriva användningen av komplementär-, alternativ-, och integrativmedicin inom palliativ vård nationellt och internationellt
  • Kunna redogöra för vanligt förekommande komplementär- och alternativmedicinska metoder i samband med palliativ vård inkl. aktuell forskning kring effekt och säkerhet
  • Ha kännedom om den rättsliga regleringen av komplementär- och alternativmedicinska metoder inkl. växtbaserade läkemedel och kosttillskott.

Program

08.15–08.30 Registrering

08.30–09.15 Komplementär- och alternativmedicin inom palliativ vård: en   översikt

09.15–09.30 FIKA

09.30–10.15 Diskussion kring svåra fall

10.15–11.00 Användning av naturpreparat i ett palliativt skede: regulatorisk situation och kunskapsöversikt över populära preparat

11.00–12.00 Akupunktur inom palliativ vård: kunskapsöversikt och klinisk   praxis

12.00–13.00 LUNCH

13.00–13.50 Taktil massage inom palliativ vård: kunskapsöversikt och praktisk demonstration

13.50–14.10 FIKA

14.10–15.00 Musik i livets slutskede 

15.00–15.45 Diskussion om implementering av kunskap

15.45–16.00 Avslutande reflektioner

Måltider

Vi bjuder på förmiddags- och eftermiddagsfika. OBS: Lunch ingår ej.

Kostnad

Kostnadsfri för medarbetare/verksamheter som arbetar på uppdrag av samfinansierande kommuner. För övriga utgår en kostnad på 500 kr + moms. Vänligen ange fakturaadress i anmälan.

Fika ingår, ej lunch.

Anmälan

Via formuläret nedan, senast 15 november 2022.

Anmälningsformulär

Arbetar på uppdrag av*
Jag önskar PKC:s nyhetsbrev