Målet med ledarskapskursen är att ge dig en grundläggande kunskap om ledarskap, utveckla din förmåga att leda ett arbetslag, förstå hur grupper fungerar, skapa arbetstillfredsställelse, utveckla dina medarbetare och hantera konflikter.

Syftet är att du ska få praktiska verktyg för att kunna utforma ditt eget ledarskap utifrån din personlighet och motivation samt de krav som ställs i den verksamhet du är chef för. Kursen inleds med en diskussion runt kursupplägget för att anpassa utbildningen efter era kunskaper och färdigheter.

Under kursdagarna kombinerar vi teori med praktik där era behov ställs i centrum. Pedagogiken bygger på en hög grad av interaktion och aktivt deltagande genom praktiska övningar och tematiska diskussioner.

Lärandemål

 • Hur du tillämpar teorier om ledarskap i praktiken.
 • Analysera den egna rollen som del av ett team med gemensamma och
  skilda ansvarsområden.
 • Att tillämpa självkännedom i rollen som medarbetare och ledare i olika
  grupper.
 • Hur du kan ge och ta emot återkoppling på ett konstruktivt sätt.
 • Att analysera och hantera olika gruppers dynamik.
 • Identifiera och ta tillvara medarbetares kompetens.
 • Hantera konflikter mellan individer och mellan grupper.
 • Analysera och hantera lokala arbetsplatskulturer.
 • Analysera och problematisera ledarskap i olika situationer.
 • Reflektera över skillnader mellan chefskap och ledarskap.
 • Basera ledarskapet på en analys av verksamhetens förutsättningar.

Kursmål

Kursen uppfyller Socialstyrelsens delmål respektive SOSFS 2015:8 delmål a1 för ST-läkare under utbildning.

Program

Innehåll kursdag 1:

 • Inledning
 • Chef och ledare
 • Gruppdynamik
 • Ledarstilar
 • Det personliga ledarskapet
 • Feedback och motivation

Innehåll kursdag 2:

 • Ledarskap i vården
 • Konflikter och spänningar
 • Det svåra samtalet
 • Seminarium
 • Sammanfattning och avslut.

Målgrupp

ST-läkare, studierektorer och handledare i palliativ medicin.

Kursledare

 • Jonas Nilsson – officer i försvarsmakten
 • Petra Flemmingsdotter Rylander – pedagog, VD Trivius

Kurstider

Torsdag 23/11 kl. 9–17.00. Fredag 24/11 kl. 9–16.00

Plats

Westmanska palatset, Holländargatan 17, Stockholm

Kostnad

Kostnadsfritt.

Anmälan

Via anmälningsformuläret nedan, senast 16 november 2023.

OBS: Anmälan är bindande, men platsen kan överlämnas till annan kollega.

Anmälningsformulär

Arbetar på uppdrag av*
Jag önskar PKC:s nyhetsbrev

Liknande händelser