Utbildningens upplägg

Utbildningen syftar till att ge fördjupad kunskap om palliativ vård inom aktuell specialitet med målet att självständigt kunna identifiera behov av och initiera palliativ vård. Med utgångspunkt från olika patientfall förs samtal och diskussioner och kombineras med kortare fördjupande föreläsningsmoment.

Kursintyg på Socialstyrelsens blankett utfärdas.

Lärandemål

Utbildningen har följande lärandemål i enlighet med C5-målet: ”Att självständigt kunna identifiera behov av och initiera palliativ vård”

Program

09.00–09.30  Uppstart gemensamt i Teams
09.30–11.00  Grupparbete i olika Teamsgrupper
11.00–12.00  Gemensam diskussion
12.00–13.00  LUNCH
13.00–14.30  Grupparbete i olika Teamsgrupper
14.30–15.50  Gemensam diskussion
15.50–16.00  Avslut

Målgrupp

ST-läkare inom invärtesmedicinska specialiteter med krav på C5-måluppfyllelse, och som är anställda inom Region Stockholm och vårdgivare med avtal med Region Stockholm. Övriga deltagare är välkomna i mån av plats.

Datum

8 februari 2024, 09.00–16.00

Plats

Digitalt via Microsoft Teams. Mer information och möteslänk kommer till din mejl i god tid före utbildningen.

Medverkande

  • Tora Campbell Chiru – Överläkare och palliativ konsult på Södersjukhuset, specialist i kirurgi och palliativ medicin.
  • Linda Björkhem Bergman – Överläkare, Docent, Stockholms Sjukhem, specialist i palliativ medicin och klinisk farmakologi.

Kursansvarig

Linda Björkhem Bergman – Vetenskaplig ledare PKC.

Kostnad

  • 1000 kr för läkare inom Region Stockholm.
  • 1500 kr för läkare utanför Region Stockholm.

Vänligen ange fakturaadress i anmälan.

Anmälan

Via formuläret nedan, senast 1 februari 2024.

Anmälningsformulär

Intyg som önskas*
Jag önskar PKC:s nyhetsbrev