Kurs i palliativ medicin för geriatrik och invärtesmedicinska specialiteter motsvarande delmål C5 och STc5

  • 2024-02-08

  • 9 - 16

  • Digitalt via Microsoft Teams

Heldagsutbildning i palliativ vård för ST-läkare som vill uppnå målbeskrivningen enligt delmål C5 (2015) och delmål STc5 (2021). Kursintyg på Socialstyrelsens blankett utfärdas. Utbildningen äger rum online.

Utbildningens upplägg

Utbildningen syftar till att ge fördjupad kunskap om palliativ vård inom aktuell specialitet med målet att självständigt kunna identifiera behov av och initiera palliativ vård. Med utgångspunkt från olika patientfall förs samtal och diskussioner och kombineras med kortare fördjupande föreläsningsmoment.

Kursintyg utfärdas på Socialstyrelsens blankett för ST-läkare, efter genomförd utbildning. Fullständig närvaro krävs.

Lärandemål

Utbildningen har följande lärandemål i enlighet med C5-målet: ”Att självständigt kunna identifiera behov av och initiera palliativ vård”

Program

09.00–09.30  Uppstart gemensamt i Teams
09.30–11.00  Grupparbete i olika Teamsgrupper
11.00–12.00  Gemensam diskussion
12.00–13.00  LUNCH
13.00–14.30  Grupparbete i olika Teamsgrupper
14.30–15.50  Gemensam diskussion
15.50–16.00  Avslut

Målgrupp

Datum

8 februari 2024, 09.00–16.00

Plats

Digitalt via Microsoft Teams. Mer information och möteslänk kommer till din mejl i god tid före utbildningen.

Medverkande

  • Tora Campbell Chiru – Överläkare och palliativ konsult på Södersjukhuset, specialist i kirurgi och palliativ medicin.
  • Linda Björkhem Bergman – Överläkare, Docent, Stockholms Sjukhem, specialist i palliativ medicin och klinisk farmakologi.

Kursansvarig

Linda Björkhem Bergman – Vetenskaplig ledare PKC.

Kostnad

  • 1000 kr för läkare inom Region Stockholm.
  • 1500 kr för läkare utanför Region Stockholm.

Vänligen ange fakturaadress i anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdatum har nu passerat. (2024-02-01)

Önskar du en sista minuten-plats? Kontakta pkc.slso@regionstockholm.se

Palliativt kunskapscentrum, Akutsjukvård/Geriatrik, Primärvård, Vår 2024