OBS: Från 2022 är det endast möjligt för läkare inom Region Stockholm att anmäla sig till denna kurs. Detta beror på att antalet deltagare annars blir alltför stort.

En digital tvådagars kurs för ST-läkare som vill uppnå målbeskrivningen enligt delmål B5 inom palliativ medicin.

Dagarna kommer fokusera på hur man initierar palliativ vård, hur man genomför brytpunktssamtal, samt hands-on kunskap kring symtomlindring (t.ex. smärtbehandling, illamående, dyspné och andningssvikt, oro, ångest, depression, kortisonanvändning vid symtom). Praktiska frågeställningar om palliativ vård i hemmet kommer också att beröras.

Kursintyg utfärdas på Socialstyrelsens blankett för ST-läkare, efter genomförd utbildning. Fullständig närvaro krävs.

Lärandemål

Enligt målbeskrivningen för nivå B5 inom området palliativ medicin för ST-läkare. Den specialistkompetenta läkaren ska

  • kunna identifiera behov av och initiera palliativ vård i livets slutskede
  • kunna genomföra brytpunktssamtal med patienter och närstående
  • kunna tillämpa grundläggande principer för palliativ symtomlindring med beaktande av fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov.

Målgrupp

ST-läkare inom de specialiteter där en 2-dagarsutbildning behövs för att uppnå reell kompetens i enlighet med målbeskrivningen för B5-målen inom palliativ medicin för läkare, och som är anställda inom Region Stockholm och vårdgivare med avtal med Region Stockholm. Övriga deltagare är välkomna i mån av plats.

Lämpliga specialiteter är t.ex. allmänmedicin, geriatrik, psykiatri, onkologi, lungmedicin, kirurgi, men ST-läkare från alla kliniska specialiteter är förstås välkomna.

OBS: Från 2022 är det endast möjligt för läkare inom Region Stockholm att anmäla sig till denna kurs. Detta beror på att antalet deltagare annars blir alltför stort.

Datum

  • 20 september 2022, 08.30–16.15
  • 21 september 2022, 08.30–16.00

Plats

Digitalt via Microsoft Teams. Mer information, förberedelsematerial och möteslänk kommer till din mejl i god tid före utbildningen.

Program

Nedladdningsbart program kommer.

Medverkande

  • Tora Campbell Chiru – kirurg, specialist palliativ medicin , palliativ konsult Södersjukhuset
  • Jonas Bergström – geriatriker, specialist i palliativ medicin , överläkare Stockholms sjukhem
  • Per Fürst, överläkare, PhD, specialist i palliativ medicin och geriatrik, Stockholms sjukhem
  • Christel Hedman – onkolog, specialist i palliativ medicin, med. dr., överläkare Stockholms Sjukhem
  • Peter Strang – onkolog, professor i palliativ medicin, vetenskaplig ledare för PKC

Kostnad

1500 kr för läkare inom Region Stockholm. Vänligen ange fakturaadress i anmälan.

Anmälan

Via formuläret nedan, senast 16 september 2022.

Anmälningsformulär

Intyg som önskas*
Jag önskar PKC:s nyhetsbrev