OBS: Från 2022 är det endast möjligt för läkare inom Region Stockholm att anmäla sig till denna kurs. Detta beror på att antalet deltagare annars blir alltför stort.

Enligt målbeskrivningen för nivå B5 inom området palliativ medicin för ST-läkare. Den specialistkompetenta läkaren ska

 • kunna identifiera behov av och initiera palliativ vård i livets slutskede
 • kunna genomföra brytpunktssamtal med patienter och närstående
 • kunna tillämpa grundläggande principer för palliativ symtomlindring med beaktande av fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov.

Dagarna kommer fokusera på hur man initierar palliativ vård, hur man genomför brytpunktssamtal, samt hands-on kunskap kring symtomlindring (t.ex. smärtbehandling, illamående, dyspné och andningssvikt, oro, ångest, depression, kortisonanvändning vid symtom). Praktiska frågeställningar om palliativ vård i hemmet kommer också att beröras.

Kursintyg utfärdas på Socialstyrelsens blankett för ST-läkare, efter genomförd utbildning. Fullständig närvaro krävs.

Målgrupp

ST-läkare inom de specialiteter där en 2-dagarsutbildning behövs för att uppnå reell kompetens i enlighet med målbeskrivningen för B5-målen inom palliativ medicin för läkare, och som är anställda inom Region Stockholm och vårdgivare med avtal med Region Stockholm. Övriga deltagare är välkomna i mån av plats.

Lämpliga specialiteter är t.ex. allmänmedicin, geriatrik, psykiatri, onkologi, lungmedicin, kirurgi, men ST-läkare från alla kliniska specialiteter är förstås välkomna.

OBS: Från 2022 är det endast möjligt för läkare inom Region Stockholm att anmäla sig till denna kurs. Detta beror på att antalet deltagare annars blir alltför stort.

Datum

 • 8 februari 2022, 08.30–16.15
 • 9 februari 2022, 08.30–16.00

OBS: Utbildningen anordnas även 20–21 september 2022.

Plats

Digitalt via Microsoft Teams. Mer information och möteslänk kommer till din mejl i god tid före utbildningen.

Program

Nedladdningsbart program kommer.

Medverkande

 • Tora Campbell Chiru – kirurg, specialist palliativ medicin , palliativ konsult Södersjukhuset
 • Jonas Bergström – geriatriker, specialist i palliativ medicin , överläkare Stockholms sjukhem
 • Christel Hedman – onkolog, specialist i palliativ medicin, med. dr., överläkare Stockholms sjukhem
 • Per Fürst, överläkare, PhD, specialist i palliativ medicin och geriatrik, Stockholms sjukhem
 • Peter Strang – onkolog, professor i palliativ medicin, vetenskaplig ledare för PKC

Kostnad

 • 1000 kr för läkare inom Region Stockholm
 • 2000 kr för läkare utanför Region Stockholm

Vänligen ange fakturaadress i anmälan.

Anmälan

Utbildningstillfället är nu fulltecknat. (2021-11-24)