Anette Alvariza föreläser om familj och närståendes situation och behov av stöd. Föreläsningen utgår från teori och praktik och ger bl.a. exempel på hur stöd kan utformas i det dagliga arbetet. Seminariet kommer att innehålla föreläsningsdelar men också möjlighet till att ställa frågor.

Lärandemål

Efter utbildningen ska deltagaren ha förvärvat kunskaper att:

  • Förklara innebörden av begreppen närstående och familj i relation till palliativt förhållningssätt
  • Redogöra för närståendes och familjers behov av stöd och olika stödinsatser (interventioner) som kan användas för att bemöta stödbehoven
  • Kritiskt granska eget förhållningssätt till närstående och familjers sätt att hantera komplexa livssituationer

Föreläsare

Anette Alvariza är professor i palliativ vård och specialistsjuksköterska i cancervård, på Palliativt forskningscentrum vid Ersta Sköndal Bräckehögskola samt vårdutvecklingsledare vid Capio ASIH och palliativ vård, Dalens sjukhus

Datum

26 april 2022, kl. 13:00–14:30

Plats

Digitalt via Microsoft Teams.

Målgrupp

Alla medarbetare som arbetare på uppdrag av Region Stockholm eller på uppdrag av samfinansierande kommuner.

Kostnad

Kostnadsfri för medarbetare/verksamheter som arbetar på uppdrag av samfinansierande kommuner.

För övriga utgår en kostnad på 500 kr + moms. Vänligen ange fakturaadress i anmälan.

Anmälan

Utbildningstillfället är nu fulltecknat. (2022-04-25)

Fick du inte plats? Kontakta oss på pkc.slso@regionstockholm.se