Är all svullnad vi ser hos patienter vid palliativ vård lymfödem? Hur skiljer vi mellan ödem, venösa ödem och lymfödem? Seminariet kommer att belysa riskfaktorer, behandling, råd och regim för de patienter som drabbats.

Datum

7 september 2023 kl. 14:30–15:30

Upplägg: 45 minuter föreläsning och 15 minuter frågor och diskussion

Plats

Digitalt via Microsoft Teams

Föreläsare

Annette Berghammer, specialistfysioterapeut inom onkologi, diplomerad lymfterapeut, ASIH Stockholm Södra Handen

Målgrupp

Personal som arbetar inom basal hemsjukvård och hemrehabilitering på uppdrag av Region Stockholm

Kostnad

Kostnadsfritt för medarbetare som arbetar på uppdrag av Region Stockholm eller på uppdrag av samfinansierande kommuner.

För övriga är kostnaden 500 kr.

Anmälan

Via formuläret nedan, senast 6 september 2023.

Anmälningsformulär

Arbetar på uppdrag av*
Jag önskar PKC:s nyhetsbrev

Liknande händelser