Ett digitalt seminarium för dig som vill veta mer om sårbehandling vid maligna tumörsår. Föreläsaren Susanne Dufva har lång erfarenhet och bred kompetens inom detta område. Ta med dig en kollega och lär dig mer om detta viktiga område.

Datum

31 oktober 2023, kl. 13:00–16:00

Plats

Digitalt via Microsoft Teams

Föreläsare

Susanne Dufva – specialistsjuksköterska, Sårcentrum, Södersjukhuset

Lärandemål

Efter utbildningen ska deltagaren ha förvärvat kunskaper att:

  • Identifiera maligna tumörsårets symtombild
  • Känna till behandlingsalternativ av symtom
  • Känna till förbandsgrupper och antiseptiska produkter som kan användas
  • Kunna känna sig trygg och säker i att bemöta patienter med malignt tumörsår.

Kostnad

Kostnadsfritt för deltagande från Region Stockholm och samfinansierande kommuner.

För övriga är kostnaden 500 kr + moms.

Anmälan

Via formuläret nedan, senast 30 oktober 2023.

Anmälningsformulär

Arbetar på uppdrag av*
Jag önskar PKC:s nyhetsbrev

Liknande händelser