Välkommen till en utbildning som syftar till att utveckla kompetens för att driva ett lokalt förbättringsarbete utifrån ett teambaserat palliativt förhållningssätt inom akutsjukvård och geriatrik.

Målet med utbildningen

Att

 • Erhålla färdigheter för att arbeta som ett verksamhetsstöd för personcentrerad vård med ett palliativt förhållningssätt inom den egna verksamheten
 • Erhålla grundläggande färdigheteter i hur förbättringsarbete kan bedrivas inom egna enheten för att skapa möjligheter att arbeta utifrån ett palliativt förhållningssätt
 • Kunna initiera och genomföra samtal vid förändrat vårdbehov med patient, närstående och team
 • Kunna identifiera och anpassa medicinska och omvårdnadsåtgärder efter patientens vårdbehov och vårdnivå i samverkan med övriga professioner.

Upplägg

Utbildningen genomförs fysiskt under fyra heldagar. Kursen kommer att innehålla  fördjupning inom fyra områden: bedömning av palliativt vårdbehov, symtomlindring, kommunikation om förändrat vårdbehov, samt vård i livets slut. Teoretisk kunskap kommer att varvas med gruppdiskussioner och praktiska övningar.

Utbildningen fokuserar på teamarbete utifrån palliativt förhållningssätt samt stöd i att bedriva förbättringsarbeten.

Förberedelse för deltagande

Skriv ner ett eget patientfall, ca ½ A4, som du upplevt varit förenat med svårigheter rörande palliativt förhållningssätt från din arbetsplats. Närmare instruktioner kommer i god tid inför utbildningen.

Målgrupp

Legitimerad personal som arbetar inom akutsjukvård och geriatrik i Region Stockholm.

Kursledare

Kristina Zarins och Caritha Klasson, sjuksköterskor, vårdutvecklingsledare PKC

Kostnad

Kostnadsfritt för målgrupp enligt ovan.

Datum och plats

 • 29 augusti 2023 kl. 8:00–16:00
  Plats: Solnavägen 1 E (Torsplan), plan 4, lokal Saffran
 • 12 september 2023 kl. 8:00–16:00
  Plats: Josabethsalen, Sabbatsbergs sjukhus
 • 26 september 2023 kl. 8:00–16:00
  Plats: Solnavägen 1 E (Torsplan), plan 4, lokal Saffran
 • 10 oktober 2023 kl. 8:00–16:00
  Plats: Solnavägen 1 E (Torsplan), plan 4, lokal Saffran

Anmälan

Utbildningstillfället är nu fulltecknat. (2023-05-17)

Fick du inte plats? Utbildningen anordnas också den 24 oktober 2023.

Liknande händelser