Palliativ vård är en helhetsvård för svårt sjuka och döende, väl tillämplig både inom regionens vård och inom kommunens vård och omsorg. Med stöd av patientfall går vi igenom grunderna i palliativ vård blandat med teori och grupparbete.

Efter utbildningen ska deltagaren ha förvärvat kunskaper i att:

  • redogöra för vad palliativ vård och förhållningssätt innebär
  • identifiera patientens behov av palliativ vård i tidig och sen fas
  • identifiera viktiga omvårdnadsåtgärder i livets slutskede

Inbjudan i PDF-format kan laddas ner här bredvid.

Datum

Tisdag den 15 februari 2022 kl. 13:0016:00

OBS: Utbildningen ges även den:

Plats

Utbildningen kommer genomföras digitalt via Microsoft Teams. Information och länk till Teams kommer till din mejl i god tid före utbildningen.

Målgrupp

Alla medarbetare som arbetare på uppdrag av Region Stockholm eller på uppdrag av samfinansierande kommuner.

Medverkande

  • Lilian Fransson, sjuksköterska, vårdutvecklare PKC
  • Ingeli Simmross, sjuksköterska, vårdutvecklare PKC
  • Kerstin Witalis, sjuksköterska, vårdutvecklare PKC

Kostnad

Kostnadsfri för medarbetare/verksamheter som arbetar på uppdrag av samfinansierande kommuner.

För övriga utgår en kostnad på 500 kr + moms. Vänligen ange fakturaadress i anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag har nu passerat. (2022-02-14)