Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län (PKC) har med hjälp av statliga stimulansmedel genom Region Stockholm fått i uppdrag att under 2022 och 2023 utveckla utbildningar och andra aktiviteter för att ge förutsättning för en ännu bättre palliativ vård inom kommunal vård och omsorg. Under eftermiddagen kommer vi få veta mer om de genomförda satsningarna och samtidigt få ta del av ny kunskap. Vi blickar också framåt för se hur PKC kan stötta kommunerna i sitt arbete med att utveckla den palliativ vården.

Innehåll

  • Fredrik Sandlund, verksamhetschef PKC. Inleder, hälsar välkommen och berättar om vilka satsningar som genomförts.
  • Peter Strang, professor emeritus, tidigare vetenskaplig ledare PKC. Talar om palliativ vård för sköra äldre.
  • Lilian Fransson, vårdutvecklingsledare, PKC. Berättar om vår nya webbutbildning om Palliativ vård hos personer med demens och kognitiv svikt.
  • Ingeli Simmross, vårdutvecklingsledare, PKC. Berättar om vår nya webbutbildning om Palliativ vård inom LSS.
  • Charlotte Klinga, pedagogisk handledare PKC. Vetenskaplig ledare, forskare, projektledare FOU nu. Berättar om den nya Ledarskapsutbildningen i palliativ vård och hur PKC kan vara ett stöd för kommunerna framöver.

Fler föreläsare kan tillkomma.

Datum

8 december 2023, 12.00–16.00

Plats

7A Odenplan, Norrtullsgatan 6, Stockholm

Målgrupp

Läkare och nyckelpersoner som arbetar inom uppdraget läkarinsatser på särskilt boende. Beslutsfattare, Medicinskt ansvariga sjuksköterskor, och andra nyckelperson inom alla kommuner i Stockholms län. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, FoU-enheter för äldre, Verksamhetschefer och enhetschefer för särskilda boenden i länet m.fl.

Övrigt

Lunchwrap serveras kl. 12–13.

Kostnad

Kostnadsfritt

Anmälan

Via formuläret nedan, senast 5 december 2023.

Anmälningsformulär

Arbetar på uppdrag av*
Jag önskar PKC:s nyhetsbrev

Liknande händelser