PKC i Stockholms län har med hjälp av statliga stimulansmedel genom Region Stockholm fått i uppdrag att under 2022 utveckla utbildningar och andra aktiviteter för att ge förutsättning för en ännu bättre palliativ vård inom kommunal vård och omsorg. Under eftermiddagen kommer vi få veta mer om de planerade satsningarna och samtidigt få ta del av ny kunskap.

Innehåll

 • Christoffer Bernsköld, enhetschef, HSF, Region Stockholm
  Inleder och hälsar välkommen
 • Peter Strang, professor och vetenskaplig ledare PKC
  Om vikten av ett palliativt förhållningssätt – att ligga steget före
 • Ida Goliath, leg. Ssk, docent, utredare Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum
  Delar tankar utifrån rapporten "Palliativ vård inom särskilt boende och LSS"
 • Ingeborg Björkman och Linda Nyholm, projektledare Nestor Fou-Center
  Talar om rapporten "För en god och jämlik hälso- och sjukvård på särskilt boende – hur tar man ställning till behandling vid försämrat hälsotillstånd?"
 • Fredrik Sandlund, verksamhetschef PKC
  Berättar om kommande satsningar.

OBS: Innehåll och föreläsare kommer att fyllas på efter hand.

Datum

31 maj 2022, 12.30–16.00

Plats

Bryggarsalen, Norrtullsgatan 12N, Stockholm

Målgrupp

Läkare och nyckelpersoner som arbetar inom uppdraget läkarinsatser på särskilt boende. Beslutsfattare, Medicinskt ansvariga sjuksköterskor, och andra nyckelperson inom alla kommuner i Stockholms län. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, FoU-enheter för äldre, Verksamhetschefer och enhetschefer för särskilda boenden i länet m.fl.

Kostnad

Kostnadsfritt

Anmälan

Via formuläret nedan, senast 29 maj 2022.

Anmälningsformulär

Arbetar på uppdrag av*
Jag önskar PKC:s nyhetsbrev