Innehåll

Vi berättar om utbildningen och tar bland annat upp:

  • Kontinuerlig reflektion enligt vårt koncept – vad innebär det?
  • Skillnader mellan reflektion och handledning
  • Vad kan reflektionen handla om (och vad ska inte tas upp?)
  • Vad behöver du som chef förbereda och planera för?
  • Vem är lämplig att leda reflektion?

Utbildningen ges i samarbete med Palliativt Centrum för Samskapad Vård och Palliativt Centrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Datum

20 april 2022 kl. 14:30–15:30

Plats

Digitalt via Microsoft Teams

Målgrupp

Chefer i kommunal verksamhet som arbetar i eller på uppdrag av medfinansierande kommuner.

Frågor?

Har du frågor om utbildningen? Tveka inte att kontakta vårdutvecklingsledare Kerstin Witalis, på kerstin.witalis@regionstockholm.se

Anmälan

Anmälningsformuläret är nu stängt. (2022-04-20)