Att utbilda någon från den egna verksamheten att leda reflektionsgrupp ger förutsättningar till ett hållbart arbetssätt. För att komma igång med regelbunden reflektion i verksamheten erbjuder PKC en grundläggande reflektionsledarutbildning.

Som chef behöver du fundera på vem i din verksamhet som kan vara lämplig att leda reflektionsgrupp. Vi tror att det är bra om fler medarbetare från samma verksamhet utbildas, för möjlighet till kollegialt stöd.

Utbildningen är framtagen i samarbete med Palliativt centrum för samskapad vård och Palliativt Centrum vid Västra Götalandsregionen.

Syfte och mål

Utbildningens syfte är att deltagaren ska få kunskap om vad reflektion är och dess betydelse, kommunikation och grupprocesser. Målet är att deltagaren efter utbildningen ska kunna leda gruppreflektion för medarbetare i verksamheten.

Upplägg

Utbildningen genomföras under en heldag den 6 december med uppföljning en halvdag under våren 2023.

Teamsmöte med chefer innan kursstart

Observera att innan kursstart kommer PKC bjuda in anmälande chefer till ett informationsmöte via Teams.

Målgrupp

Medarbetare som arbetar i eller på uppdrag av samfinansierande kommuner.

Kostnad

Kostnadsfri för medarbetare/verksamheter som arbetar på uppdrag av samfinansierande kommuner.

Datum

Utbildningen genomförs under en heldag 6 december 2022, med uppföljning en halvdag våren 2022.

Plats

Josabethsalen, Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5

Frågor?

Har du frågor om utbildningen? Tveka inte att kontakta vårdutvecklingsledare Kerstin Witalis, på kerstin.witalis@regionstockholm.se

Anmälan

Via formuläret nedan, senast den 2 december 2022.

OBS: Anmälan skall göras av chef.

Anmälningsformulär

Arbetar på uppdrag av*
GDPR*