Välkommen till en inspirationsdag fylld av föreläsningar kring forskning, nya behandlingar och hur vardagen kan se ut för patienter med hjärntumör och deras närstående. Dagen erbjuder även möjlighet till nätverkande för främjat samarbete.

För mer information, se inbjudan här intill.

Datum

27 april 2022, 8:30–16:00

Plats

Bioclinicum, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

Program

För utförligt program, se inbjudan här intill.

08.00-08.30 Registrering

08.30-08.45 Välkommen

08.45-09.15 Vem ansvarar i cancervården? Fragmentering eller integrering

09.15-09.45 När min positiva, friska och vältränade särbo föll ihop

09.45-10.30 Fika och gruppdiskussioner

10.30-11.15 Inblick i aktuell forskning kring hjärntumörer

11.15-11.45 TT-Fields – en ny metod för behandling av Glioblastom

11.45-12.15 Komplementär och integrativ medicin

12.15-13.15 Lunch

13.15-13.45 Laserablation (LITT) - värme i stället för kniv

13.45-14.15 Att hantera egen hälsa och välmående i närvaro av sjukdom

14.15-14.45 Fika

14.45-15.45 Träna för livet

15.45-16.00 Avslutning

Målgrupper

  • Patienter med hjärntumör
  • Närstående till patienter med hjärntumör
  • Vårdpersonal som möter patienter med hjärntumör och deras närstående

Kostnad

Kostnadsfritt. Lunch och fika ingår.

Övrigt

Kontakt: Alexandra Dovin, alexandra.dovin@regionstockholm.se

Anmälan

Sista anmälningsdag 20 april.

Länk till anmälan för patienter och närstående

Länk till anmälan för vårdpersonal