Kommunikation vid palliativt vårdbehov handlar om mer än brytpunktssamtal vid vård i livets slut. Kontinuerliga samtal om prognos och förväntningar behövs för att kunna planera vårdens innehåll samt ge patient och närstående tid att hinna förbereda sig. Föreläsningen kommer att beröra olika typer av samtal och vilka frågor som kan fungera samt stödverktyg.

Föreläsningen avslutas med diskussion där deltagarna kan ställa frågor.

Datum

28 november 2023, kl. 12:00–12:45

30 minuter föreläsning och 15 minuter frågor och diskussion

Plats

Digitalt via Microsoft Teams

Föreläsare

Linda Björkhem Bergman – Överläkare, docent på Stockholms Sjukhem och Karolinska Insitutet. Vetenskaplig ledare vid Palliativt kunskapscentrum (PKC).

Målgrupp

Personal som arbetar på uppdrag av Region Stockholm och i kommunal verksamhet i Stockholms Län.

Kostnad

Kostnadsfritt

Anmälan

Via formuläret nedan, senast 27 november 2023.

Anmälningsformulär

Arbetar på uppdrag av*
Jag önskar PKC:s nyhetsbrev

Liknande händelser