Kursen i Samtalsträning för sjuksköterskor, undersköterskor och paramedicinare syftar till att stärka deltagarnas färdigheter att kommunicera med patienter och närstående genom ökad kunskap om människors reaktioner i svåra situationer, konkreta verktyg, upplevelsebaserad samtalsträning samt individuell återkoppling.

Kursen ges i samarbete med Palliativt utvecklingscentrum i Lund.

Datum

26 januari 2024, 08:30–17:00

OBS! Det tillkommer eget förberedelsearbete som motsvarar ½ – 1 dag.

Plats

Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län, Visionsgatan 22, 1 tr, 171 64 Solna

Målgrupp

Sjuksköterskor, undersköterskor och paramedicinare

Upplägg och arbetssätt

Det som utmärker pedagogiken jämfört med undervisning i föreläsningsform är den individuella samtalsträningen med simulerade patienter (skådespelare). Träningen sker i små grupper (47 deltagare) med en handledare och en skådespelare som simulerar patient/närstående.

Så här går kursen till:

  1. STEG 1
    2 veckor innan kursdatum får du tillgång till ett antal digitala uppgifter som ska göras innan kursdagen.

    Uppgifterna tar upp till en hel dag att genomföra, arbetet kan även delas upp över flera dagar. Du gör uppgifterna när det passar dig bäst!

  2. STEG 2
    På kursdagen ses vi fysiskt och då är det dags för den praktiska samtalsträningen.

    Träningen sker i små grupper med kursledaren samt en skådespelare som simulerar patient eller närstående. Varje deltagare får direkt feedback och vägledning under samtalen.

Kostnad

4500 kr exkl. moms. Vänligen ange fakturaadress i anmälan.

Anmälan

Via formuläret nedan, senast den 14 januari 2024.

Anmälningsformulär

Arbetar på uppdrag av*
Jag önskar PKC:s nyhetsbrev