Föreläsaren Susanne Dufva har lång erfarenhet och bred kompetens inom sårbehandling i den palliativa vården. Ta med dig en kollega och lär dig mer om detta viktiga område.

Inbjudan i PDF-format kan laddas ner här bredvid.

Lärandemål

Efter utbildningen ska deltagaren ha förvärvat kunskaper att:

  • Identifiera trycksår & fuktskada pga. urin och/eller avföringsinkontinens, IAD
  • Känna till sårläkningsprocessen, debrideringsmetoder, sårläkningshämmande faktorer, olika förbandsgrupper och antiseptiska produkter
  • Kunna utföra riskbedömning och förebyggande åtgärder
  • Kunna utföra grundläggande sårbehandlingsprinciper

Datum

Onsdag den 23 mars 2022 kl. 13:0016:00

Plats

Utbildningen kommer genomföras digitalt via Microsoft Teams.

Målgrupp

Alla medarbetare som arbetare på uppdrag av Region Stockholm eller på uppdrag av samfinansierande kommuner.

Föreläsare

Susanne Dufva, specialistsjuksköterska, Sårcentrum Södersjukhuset

Kostnad

Kostnadsfri för medarbetare/verksamheter som arbetar på uppdrag av samfinansierande kommuner.

För övriga utgår en kostnad på 500 kr + moms. Vänligen ange fakturaadress i anmälan.

Anmälan

Utbildningstillfället är nu fulltecknat. (2022-03-22)