Vi träffas i PKC:s nya lokaler. Under dagen jobbar vi tillsammans med frågor som rör smärta hos äldre med fokus på hur du kan sprida kunskaper och stötta kollegor inom området smärta.

Under utbildningsdagen kommer ni att genomföra och arbeta med webbutbildningen om "Smärta hos äldre", som finns på PKC:s hemsida.

Förbered dig gärna genom att bekanta dig med utbildningen innan vi träffas. Under dagen arbetar du med webbutbildningen på din egen mobiltelefon.

Din mobiltelefon blir ditt arbetsverktyg under dagen. Ladda gärna ner PKC-appenGoogle Play och Apple App Store.

Lärandemål

  • Kunna identifiera olika typer av smärta hos äldre och förstå hur dessa kan lindras
  • Kunna omsätta den teoretiska kunskapen i omvårdnadsarbetet
  • Sprida kunskapen till kollegor både i omvårdnadsarbetet och med stöd av webbutbildningen Smärta hos äldre på PKC:s hemsida

Datum

21 november 2023, kl. 8.30–16.00

Plats

Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län
Visionsgatan 22, 1 tr
171 64 Solna

Vi bjuder på fika. Lunch får du bekosta själv. Det finns flera restauranger i närheten.

Målgrupp

Palliativa ombud inom kommuner i Stockholms län utbildade av PKC.

Anmälan

Chef anmäler deltagaren via formuläret nedan, senast 14 november 2023.

Anmälningsformulär

Arbetar på uppdrag av*
Jag önskar PKC:s nyhetsbrev

Liknande händelser