I samarbete med Akademiskt primärvårdscentrum så testkör vi nu under våren utbildningar för den basala hemsjukvården och hemrehab. Inledningsvis planerar vi korta seminarier via Teams med 45 minuter föreläsning och 15 minuter frågor och diskussion. I samband med seminarierna lär vi oss på PKC mer om vilken kunskap som den basala hemsjukvården och hemrehab behöver.

Innehåll

Vi vet att personer med svår hjärtsvikt eller KOL successivt blir sämre i sin sjukdom. Många av dessa personer vårdas i den basala hemsjukvården och i hemrehab. Seminariet kommer att fokusera på hur man kan identifiera de olika brytpunkterna i patientens sjukdomsförlopp.

Vad kan den basala hemsjukvården och hemrehab göra för att patient, närstående och vårdpersonal ska känna sig trygga?

Vilka patienter är aktuella för ASIH och hur kan ASIH samverka med den basala hemsjukvården och hemrehab?

Datum

12 maj 2022 kl. 14.30–15.30

Upplägget är ca 45 minuter föreläsning och ca 15 minuter för frågor och diskussion.

Plats

Digitalt via Microsoft Teams

Föreläsare

  • Sara Seiberlich, specialist i Palliativ medicin och Allmänmedicin
  • Pia Söderberg, specialist i Allmänmedicin och ST i Palliativ medicin

Målgrupp

All personal som arbetar inom den basala hemsjukvården och hemrehab på uppdrag av Region Stockholm.

Kostnad

Kostnadsfritt

Anmälan

Sista anmälningsdatum har nu passerat. (2022-05-12)