Utbildningen riktar sig främst till läkare och sjuksköterskor men passar även till andra yrkesgrupper som möter patienter med palliativa vårdbehov. Fokus ligger på läkemedelsanvändning.

Lärandemål

Att få kunskap om principer och praktiska råd kring palliativ symtomlindring vid svår smärta, illamående, andnöd och depression.

Föreläsare

  • Linda Björkhem Bergman – överläkare, docent, specialist i palliativ medicin och klinisk farmakologi
  • Per Fürst – överläkare, PhD, specialist i palliativ medicin och geriatrik, Stockholms sjukhem

Datum

15 november 2023, kl. 13.00–16.00

Plats

Digitalt via Microsoft Teams

Förutsättningar för deltagande:

  • Dator med mikrofon och kamera
  • Stabilt nätverk

Målgrupp

Medarbetare som arbetare på uppdrag av Region Stockholm eller på uppdrag av samfinansierande kommuner. Utbildningen riktar sig främst till läkare och sjuksköterskor men passar även till andra yrkesgrupper som möter patienter med palliativa vårdbehov.

Kostnad

Kostnadsfri för medarbetare/verksamheter som arbetar på uppdrag av Region Stockholm eller i samfinansierande kommuner.

För övriga utgår en kostnad på 500 kr + moms. Vänligen ange fakturaadress i anmälan.

Anmälan

Via formuläret nedan, senast 14 november 2023.

Anmälningsformulär

Arbetar på uppdrag av*
Jag önskar PKC:s nyhetsbrev
GDPR*