Välkomna till en workshop med både spännande föreläsningar och falldiskussioner kring gemensamma patientfall och utmaningar.

Föreläsare och expertpanel består av representanter från
Tema Cancer, ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) och akutmottagningen på Nya Karolinska Universitetssjukhuset.

Workshopen sker i samarbete med Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland.

Varmt välkomna!

Helena Ullgren och Ann-Britt Johansson (Tema Cancer), Helena Adlitzer (RCC), Fredrik Sandlund (PKC)

Datum

6 april kl. 13.00–16.30

Plats

Fysiskt i följande lokal: J3:04 Torsten N Wiesel på Nya Karolinska i Solna

Målgrupp

Workshopen vänder sig till företrädare och medarbetare inom Tema Cancer, ASIH och akutmottagningen på NKS.

Program

13:00 -13:10 Välkommen och upplägg för eftermiddagen

13:10 - 13:20 Kort genomgång av två patientfall

13:20 - 13:35 Behandling "in i kaklet" - psykologiska och existentiella drivkrafterPeter Strang, professor i palliativ medicin. Vetenskaplig ledare PKC och processledare RCC

13:40 - 13:55 Akutens perspektiv; Wesam el Ghoul läkare och Helena Orbing, sjuksköterska på intensivakuten, akutkliniken Karolinska universitetssjukhuset

13:55 - 14:20 FIKA

14:20 - 14:35 Onkologen och kontaktsjuksköterskans förutsättningar och utmaningar kring våra gemensamma patienter; Maria Helde Frankling, överläkare, Annalena Engvall och Johanna Assarsson kontaktsjuksköterska, Tema Cancer

14:40 - 14:55 ASIH- perspektiv från specialiserad sjukvård i hemmet kring patienter med ett delat vårdansvar; Anna Ekstrand, specialistsjuksköterska, Inger Eriksson, specialistsjuksköterska, och Åsa Liljeholm, överläkare och specialist i palliativ vård, Ersta ASIH

15:00 – 15.30 Patientfall 1 - diskussion kring utmaningar med panel och deltagare

15:30 – 16.00 Patientfall 2 – diskussion kring utmaningar med panel och åhörare

16.00 – 16.15 Sammanfattning och framåtblickande

Övrigt

Mer information och program kommer efter årsskiftet!

Anmälan

Utbildningstillfället är nu fulltecknat.

Fick du inte plats? Kontakta pkc.slso@regionstockholm.se för att bli uppsatt på reservlistan.