Några av frågorna som tas upp under denna utbildningsdag:

  • Vad är palliativ vård och förhållningssätt, och hur funkar det i praktiken?
  • Vilka är de palliativa hörnstenarna och hur kan vi använda dem i arbetet med personer som omfattas av LSS?
  • Hur kan vi prata om döden? Hur möter vi närståendes frågor?
  • Hur ser vi att livets slut närmar sig och vad är viktigt då?
  • Vad behöver du som personal för att kunna hjälpa och stötta den enskilde och närstående?

Under utbildningsdagen jobbar vi tillsammans men från olika platser om restriktionerna fortsätter i maj. Vi ”träffas” på Skype flera gånger under dagen eller så sker seminariet i fysiskt form. Däremellan jobbar du tillsammans med dina kollegor på hemmaplan med grupparbeten och reflektionsfrågor. Vi följer upp era erfarenheter och frågor.

OBS! En förutsättning för deltagande är att ni anmäler flera personer från samma arbetsplats och vid digital form, om möjligt delar skärm tillsammans. Detta för att möjliggöra lärande och arbeta vidare på hemmaplan runt palliativa förhållningsättet.

Datum

Fredag den 13 maj 2022, kl. 09.00–16.00

Plats

Se information på anmälningssidan.

Målgrupp

Medarbetare och chefer från boendesidan och HSL-teamen

Föreläsare

  • Ingeli Simmross, sjuksköterska och vårdutvecklingsledare, PKC
  • Kerstin Witalis, sjuksköterska och vårdutvecklingsledare, PKC

Övrigt

I anmälan finns möjlighet att lyfta frågor/ämnen som ni vill ta upp under dagen. Avbokning eller förändringar i anmälan görs via länk som du hittar i bekräftelsemejlet, senast en vecka före utbildningsdagen.

Information och anmälan

Läs mer på Forum Carpe