Innehåll

  • Vad är palliativ vård och förhållningssätt, och hur funkar det i praktiken?
  • Vilka är de palliativa hörnstenarna och hur kan vi använda dem i arbetet med personer som omfattas av LSS?
  • Hur kan vi prata om döden? Hur möter vi närståendes frågor?
  • Hur ser vi att livets slut närmar sig? Och vad är viktigt då?

Det är några av frågorna vi tar upp under den här utbildningsdagen. Vi kommer också prata om vad du som personal behöver för att kunna hjälpa och stötta den enskilde och närstående.

OBS! En rekommendation är att ni anmäler flera personer från samma arbetsplats för att möjliggöra lärande och vidare arbete på hemmaplan med det palliativa förhållningsättet.

Föreläsare

  • Kerstin Witalis, sjuksköterska och vårdutvecklingsledare vid Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län
  • Mia Grauers, Forum Carpes samordningsgrupp

Datum

27 oktober 2023, kl. 09.00–16.00

Plats

Sabbatsbergsvägen 1

Målgrupp

Medarbetare och chefer inom LSS- och HSL-teamen

Information och anmälan

Läs mer på Forum Carpe