Palliativ vård är en helhetsvård för svårt sjuka och döende, väl tillämplig både inom regionens vård och inom kommunens vård och omsorg. I den palliativa vården betonas teamet – där undersköterskan har en viktig roll.

Under seminariet tar vi upp undersköterskans roll vid smärt- och annan symtombehandling samt ger praktiska råd vid omvårdnad i livets slutskede.

OBS: Utbildningen gick tidigare under namnet "Grundläggande palliativ vård – undersköterskans roll".

Inbjudan i PDF-format kan laddas ner här bredvid.

Datum

Onsdag den 8 november 2023 kl. 13.00–15.30

Plats

Utbildningen kommer genomföras digitalt via Microsoft Teams.

Målgrupp

Undersköterskor som arbetar på uppdrag av Region Stockholm eller på uppdrag av samfinansierande kommuner till PKC.

Medverkande

  • Lilian Fransson, sjuksköterska, PKC
  • Mona Nyberg, specialistundersköterska
  • Zahra Ousi, sjuksköterska och vårdutvecklingsledare PKC

Kostnad

Kostnadsfri för medarbetare/verksamheter som arbetar på uppdrag av samfinansierande kommuner.

För övriga utgår en kostnad på 500 kr + moms. Vänligen ange fakturaadress i anmälan.

Anmälan

Via anmälningsformuläret nedan, senast 7 november 2023.

Anmälningsformulär

Arbetar på uppdrag av*
Jag önskar PKC:s nyhetsbrev