Palliativ vård är en helhetsvård för svårt sjuka och döende, väl tillämplig både inom landstingets vård och inom äldreomsorgen. I det palliativa förhållningssättet betonas teamet – där undersköterskan har en viktig roll.

Under seminariet tar vi upp det palliativa förhållningssättet, undersköterskans roll vid smärt- och annan symtombehandling samt praktiska tips och aspekter av döendet.

OBS: Utbildningen gick tidigare under namnet "Grundläggande palliativ vård – undersköterskans roll".

Inbjudan i PDF-format kan laddas ner här bredvid.

Datum

Tisdag den 27 september 2022 kl. 13.00–15.30

Plats

Utbildningen kommer genomföras digitalt via Microsoft Teams.

Målgrupp

Undersköterskor som arbetar på uppdrag av Region Stockholm eller på uppdrag av samfinansierande kommuner till PKC.

Medverkande

  • Lilian Fransson, sjuksköterska, PKC
  • Mona Nyberg, specialistundersköterska

Kostnad

Kostnadsfri för medarbetare/verksamheter som arbetar på uppdrag av samfinansierande kommuner.

För övriga utgår en kostnad på 500 kr + moms. Vänligen ange fakturaadress i anmälan.

Anmälan

Via anmälningsformuläret nedan, senast 26 september 2022.

Anmälningsformulär

Arbetar på uppdrag av*
Jag önskar PKC:s nyhetsbrev