Lärandemål

Utbildningen är uppdelad på tre heldagar med målet att deltagarna efter utbildningen skall kunna:

  • beskriva vad palliativ vård och palliativt förhållningssätt innebär
  • anpassa omvårdnaden efter individens behov i tidig och sen palliativ fas
  • sprida kunskap om palliativ vård och palliativt förhållningssätt genom handling och i diskussion med kollegor.

Datum

  • 20 september 2022
  • 4 oktober maj 2022
  • 18 oktober 2022

Deltagande är obligatoriskt alla dagar.

Målgrupp

OBS: Vi vänder oss till verksamheter som redan har palliativa ombud och vill utbilda fler, och till er som saknar ombud och vill starta upp detta arbetssätt i er verksamhet. Det bästa är då att utbilda ett team bestående av representanter av olika yrkesgrupper.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri

Mer information

Läs gärna mer om utbildningen här: Utbildning av palliativa ombud i kommunen

Ytterligare kursinformation kommer mejlas ut till de som anmält sig/blivit anmälda.

Kontakt och anmälan

Du som är chef är välkommen att kontakta oss på pkc.slso@regionstockholm.se för frågor och anmälan. Sista anmälningsdatum: 13 september.

OBS: Anmälan skall göras av verksamhetens chef, ej direkt av medarbetare.