På grund av en ökad smittspridning av covid-19 och nya rekommendationer från Regeringen och Folkhälsomyndigheten har vi beslutat skjuta fram utbildningen till månadsskiftet maj/juni. Mer information kommer.

Lärandemål

Utbildningen är uppdelad på tre heldagar med målet att deltagarna efter utbildningen skall kunna:

  • Beskriva vad palliativ vård och palliativt förhållningsätt innebär
  • Identifiera patientens olika omvårdnadsbehov i tidig och sen palliativ fas
  • Sprida kunskap om palliativ vård och palliativt förhållningsätt i diskussion med medarbetare

Datum

  • 19 januari 2022
  • 2 februari 2022
  • 17 februari 2022

På grund av en ökad smittspridning av covid-19 och nya rekommendationer från Regeringen och Folkhälsomyndigheten har vi beslutat skjuta fram utbildningen till månadsskiftet maj/juni. Mer information kommer.

OBS: Kursen erbjuds även i maj/juni 2022.

Målgrupp

OBS: Vi vänder oss till verksamheter som redan har palliativa ombud och vill utbilda fler, och till er som saknar ombud och vill starta upp detta arbetssätt i er verksamhet. Det bästa är då att utbilda ett team bestående av representanter av olika yrkesgrupper.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri

Mer information

Läs gärna mer om utbildningen här: Utbildning av palliativa ombud i kommunen

Ytterligare kursinformation kommer mejlas ut till de som anmält sig/blivit anmälda.