Vågar vi tala om döden och om svåra besked - får alla möjlighet att förstå och sörja?

Var med och delta i en workshop för att lära mer om de här viktiga frågorna. Talar vi om det svåra när någon är dödligt sjuk, dör eller får svåra besked? Får personer med intellektuell funktionsnedsättning bearbeta och förstå vad som hänt? Hur kan vi anpassa vår kommunikation så det blir begripligt, ger möjlighet att uttrycka sig och att sörja?

Innehåll

Hur kan vi prata om döden, förluster och svåra besked för att göra detta mer förståeligt? Ge möjlighet att förstå och föreställa sig vad som hänt och kunna föra samtal utifrån var och ens förmåga?

Vad finns det för hinder som gör det svårt att prata om oförutsedda händelser? Hur kan vi hjälpas åt så att personer med intellektuell funktionsnedsättning också får kommunicera om förlust, död och sorg.

En gruppbostad i Rinkeby-Kista delar med sig av sina erfarenheter när en av deras hyresgäster dog under hösten 2021. Hur de i personalgruppen inkluderade de övriga hyresgästerna när en granne dog och gav möjlighet att få ta avsked och prata om det svåra och obegripliga. En situation som både boende och personal hade olika mycket erfarenhet av. För personalgruppen handlade det om att vara närvarande och våga närma sig det svåra, ge omvårdnad i livets slutskede, möta anhörigas sorg och grannars frågor – och samtidigt hantera egna känslor som väcks i dödens närhet.

Upplägg

Workshopen bygger på ett inspelat webbinarium på engelska som hölls under våren 2020 av Irene Tuffrey-Winje, professor i intellektuell funktionsnedsättning och palliativ vård vid Kingston University London. Irene har arbetat med personer med intellektuell funktionsnedsättning under många år.

Innan workshopen ska ni ha sett det inspelade webbinariet som är på enkel engelska. Under workshopen ser vi webbinariet igen och reflekterar tillsammans.

Praktiker berättar om sitt arbete när en hyresgäst dog. Vilka erfarenheter gjorde man?

Gemensam dialog och reflektioner

Länk till webinariet mejlas ut ca en vecka innan workshopen. Webinariet saknar svensk text och är producerad av företaget Bild.

Datum

Fredag den 18 mars 2022, kl. 09.00–15.00

Plats

Sabbatsbergsvägen 1

Målgrupp

Medarbetare och chefer som arbetar med personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Workshopledare

  • Ingeli Simmross, sjuksköterska och vårdutvecklingsledare, PKC
  • Kerstin Witalis, sjuksköterska och vårdutvecklingsledare, PKC

Deltagare

Monica Rylander, verksamhetschf från Olivia omsorg med kollegor

Information och anmälan

Läs mer på Forum Carpe