Vid vård i livets slut kan medicinska ställningstagande och behandlingar behöva omprövas där målet med vården är att ge bästa möjliga livskvalité under tiden som är kvar. Besluten behöver förankras i samråd med patient, närstående och vårdteamet. Föreläsningen kommer att beröra bedömning av förändrad vårdnivå och när vet man när en patient är döende? Hur behandlar och symptomlindrar vi en patient i livets slut?

Föreläsningen avslutas med diskussionsforum där deltagarna kan ställa frågor eller lyfta specifika frågeställningar.

Datum

19 oktober 2023, kl. 12:00–12:45

30 minuter föreläsning och 15 minuter frågor och diskussion

Plats

Digitalt via Microsoft Teams

Föreläsare

Linda Björkhem Bergman – Överläkare, docent på Stockholms Sjukhem och Karolinska Insitutet. Vetenskaplig ledare vid Palliativt kunskapscentrum (PKC).

Målgrupp

Personal som arbetar på uppdrag av Region Stockholm och i kommunal verksamhet i Stockholms Län.

Kostnad

Kostnadsfritt

Anmälan

Via formuläret nedan, senast 18 oktober 2023.

Anmälningsformulär

Arbetar på uppdrag av*
Jag önskar PKC:s nyhetsbrev

Liknande händelser