OBS: Utbildningen endast är avsedd för den specialiserad palliativa vården på uppdrag av Region Stockholm.

Helena Ullgren har nyligen disputerat, se ovanstående rubrik på avhandlingen. Helena berättar om sina resultat kring vårdutnyttjande och cancerbehandling för patienter med komplexa vårdförlopp, som har både vård och behandling på akutsjukhuset och ASIH.

Föreläsare

Helena Ullgren - Specialistsjuksköterska, medicine doktor, omvårdnadsansvarig, Karolinska Comprehensive Cancer Center; Processledare omvårdnad, huvud-halscancer, Regionalt cancercentrum ME HHLH, Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset.

Tid

Den 24 februari, kl. 14.30-15.15

Upplägget är 30 minuter föreläsning och 15 minuter för frågor och diskussion.

Målgrupp

Team som arbetar inom den specialiserade palliativ vården på uppdrag av Region Stockholm.

Kostnad

Kostnadsfritt

Plats

Digitalt via Microsoft Teams

Anmälan

Sista anmälningsdatum har passerat. (2022-02-24)