Inställt

Utbildningstillfället är inställt på grund av för få deltagare.


Tycker du som läkare att det är svårt att ta upp frågor som rör framtida vård- och omsorg? Skulle du vara hjälpt av en struktur för att kunna öppna upp för samtal med den äldre och de närstående om deras önskemål och prioriteringar inför framtiden? Välkommen då till denna utbildning!

Lärandemål

Deltagarna ska efter utbildningen ha:

  • erhållit kunskap om hur man i tidig palliativ fas kan hålla samtal med den äldre personen och dess närstående om den vård och omsorg som kan behövas i framtiden
  • erhållit ökad kunskap om hur känslor påverkar kommunikationen under ett samtal
  • fått en ökad förståelse för hur närvaro påverkar kvaliteten av ett samtal
  • tillägnat sig färdigheter i att använda en struktur för att genomföra samtal.

Datum

9 juni 2023, kl. 12:30–17:00

Plats

Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län, Visionsgatan 22, 1 tr, 171 64 Solna

Målgrupp

Läkare med uppdraget läkarinsatser på särskilt boende.

Kursledare

Anders Danielsson, leder utvecklingen av De nödvändiga samtalen och andra kommunikationskurser inom Palliativt utvecklingscentrum i Lund. Anders är gestaltpsykoterapeut och konsult med inriktning på utbildning och träning i ledarskap och kommunikation.

Anna Wrangsjö, läkare och specialist i onkologi och har en grundutbildning i psykoterapi. Flerårig erfarenhet av att utbilda i samtal och kommunikation.

Kostnad

Kostnadsfritt.

Vi bjuder på enkel lunch kl. 12.30 samt eftermiddagsfika.

Anmälan

Utbildningstillfället är inställt på grund av för få sökande. (2023-05-25)

Utbildningen anordnas igen den 16 november 2023.

Liknande händelser