Tycker du att det är svårt att ta upp frågor som rör framtida vård- och omsorg? Skulle du vara hjälpt av en struktur för att kunna öppna upp för samtal med den äldre och de närstående om deras önskemål och prioriteringar inför framtiden? Välkommen då till denna utbildning!

Lärandemål

Deltagarna ska efter utbildningen ha:

  • erhållit kunskap om hur man i tidig palliativ fas kan hålla samtal med den äldre personen och dess närstående om den vård och omsorg som kan behövas i framtiden
  • erhållit ökad kunskap om hur känslor påverkar kommunikationen under ett samtal
  • fått en ökad förståelse för hur närvaro påverkar kvaliteten av ett samtal
  • tillägnat sig färdigheter i att använda en struktur för att genomföra samtal

Datum

2 november 2023, kl. 12:30–17:00

Plats

Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län, Visionsgatan 22, 1 tr, 171 64 Solna

Målgrupp

Sjuksköterskor inom kommunal vård och omsorg som arbetar i kommuner som har avtal med PKC.

Kursledare

Anna Wrangsjö, läkare och specialist i onkologi och har en grundutbildning i psykoterapi. Flerårig erfarenhet av att utbilda i samtal och kommunikation.

Kostnad

Kostnadsfritt.

Vi bjuder på enkel lunch kl. 12.30 samt eftermiddagsfika.

Anmälan

Via formuläret nedan, senast 19 oktober 2023.

Anmälningsformulär

Arbetar på uppdrag av*
Jag önskar PKC:s nyhetsbrev

Liknande händelser