Filmer till kurs i grundläggande cancervård (dag 1)

Filmerna på den här sidan ackompanjerar kurs i grundläggande cancervård, dag 1, 28 april 2022.

Dag 1 torsdag 28 april 2022

08.00 - 09.00 LIVE
Registrering och introduktion
Introduktion – cancerprocessen
Presentation
Diskussion i grupprum

09.00 - 11.00 BLOCK 1

11.15 - 12.15 BLOCK 1 – LIVE
Gemensam frågestund

12.15 - 13.00 LUNCHPAUS

13.00 - 15.30 BLOCK 2

15.30 - 16.30 BLOCK 2 – LIVE
Gemensam frågestund
Sammanfattning av kursen