Material till kurs i avancerad smärtlindring

På den här sidan hittar du material till kursen "Avancerad smärtlindring och palliativ sedering inom specialiserad palliativ vård".

Ämnesområden med tillhörande filmer

Behandlingsstrategier vid smärta – Staffan Lundström

Prognostisering vid avancerad sjukdom – Franziska Edvinsson

Palliativ sedering – Staffan Lundström

Omvårdnadsaspekter vid smärtbehandling och palliativ sedering – Caritha Klasson och Sara Vestin

Patientfall