Välkommen till webbutbildningen Palliativ vård inom hemtjänst

På denna sida hittar du allt du behöver som handledare/samordnare för att kunna genomföra utbildningen på din arbetsplats.

Mer information kommer att läggas upp allt eftersom.

Själva webbutbildningen hittar du på: http://utbildning.slso.sll.se/pvhemtjanst/

/Mvh kursledningen på PKC.